3.7V 1500mAh Lithium Polymer Battery

3.7V 1500mAh Lithium Polymer Battery