3.7V 803040 1000mAh Lithium Polymer Battery

3.7V 803040 1000mAh Lithium Polymer Battery