3.7V 1100mAh Lithium Polymer Battery

3.7V 1100mAh Lithium Polymer Battery