3.7V 500mAh 603030 lithium polymer battery

3.7V 500mAh 603030 lithium polymer battery