3.7V 356070 1800mAh Lithium Polymer Battery

3.7V 356070 1800mAh Lithium Polymer Battery