3.7V 200mAh 601235 lithium polymer battery

3.7V 200mAh 601235 lithium polymer battery