3.7V 200mAh 601040 lithium polymer battery

3.7V 200mAh 601040 lithium polymer battery