3.7V 180mAh 601230 lithium polymer battery

3.7V 180mAh 601230 lithium polymer battery