3.7V 1300mAh Lithium Polymer Battery

3.7V 1300mAh Lithium Polymer Battery