3.7V 1200mAh Lithium Polymer Battery

3.7V 1200mAh Lithium Polymer Battery