3.7V 103035 1000mAh Lithium Polymer Battery

3.7V 103035 1000mAh Lithium Polymer Battery