12V 1200mAh Lithium Polymer Battery

12V 1200mAh Lithium Polymer Battery