12.8V 18Ah LiFePO4 battery for solar storage

12.8V 18Ah LiFePO4 battery for solar storage